Current affairs today which is useful in all competetive exam 2018/19.

By | December 22, 2018

આજનું કરંટ તા-21 ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ આવનારી તલાટી કોન્સ્ટેબલ,બિનસચિવાલય ક્લાર્ક, TAT વગેરે ભરતીમાટે તૈયાર કરવામાં આવતુ વન લાઈનર કરંટ


Click here